Environment

VisVrijeMaand

104%

Als ten minste 50 mensen toezeggen een maand geen vis te eten, dan gaan we allemaal een maand visvrij (en compenseren het niet met meer vlees :) )


  • Done

    To go

  • 50

    Target

  • 52

    Participants

Short description:

Jaarlijks worden ten behoeve van de consumptie wereldwijd naar schatting 1.000-2.700 miljard vissen gevangen en gedood. Dit is vele malen meer dan de 60 miljard landbouwhuisdieren dat jaarlijks wordt gedood. Wetenschappers hebben aangetoond dat de zeeën in 2050 leeg zijn als er niks verandert. Het is tijd om hier bij stil te staan en ons bewust te worden van de impact die onze eetgewoonten hebben op de planeet. Daarom eten we met elkaar vanaf 8 mei een maand lang geen vis om een begin te maken aan het stoppen van de overbevissing. Natuurlijk gaan we onze verminderde visconsumptie niet compenseren door meer vlees te eten in deze maand :).

Sign up opens: 28 May 2017

Sign up closes: 29 May 2017

Goal / impact

De voordelen van het eten van minder vlees zijn inmiddels bekend, maar het eten van minder vis krijgt minder aandacht. In het kort een aantal redenen om geen of minder vis te eten: Overbevissing: Als we zo doorgaan, zijn de oceanen in 2050 leeg. Wanneer we met zijn allen minder vis gaan consumeren helpen we het ecosysteem te herstellen van overbevissing; Bijvangst: De totale jaarlijkse bijvangst, bestaande uit dieren die men niet mag of wil vangen en die in 99% van de gevallen dood overboord gegooid worden, bedraagt ongeveer 45 MILJARD kilo. Het betreft miljoenen zeezoogdieren (met name dolfijnen en andere kleine walvisachtigen), zeeschildpadden, zeevogels en uiteraard vissen, omdat ze verstrikt raken in visnetten en vislijnen; Dierenwelzijn: De overheid erkent dat “vissen een vorm van pijn-, angst- en stressbeleving kennen”. Toch worden vissen - zoals landdieren - op geen enkele wijze beschermd door de wet.

Als ten minste 50 mensen toezeggen een maand geen vis te eten, dan gaan we allemaal een maand visvrij (en compenseren het niet met meer vlees :) )

Other comments

Bronnen: https://www.wakkerdier.nl/uploads/media_items/rapport-welzijn-van-vis.original.pdf ; http://www.vissenbescherming.nl/?page_id=739 ; https://www.animalstoday.nl/opinie-tien-redenen-om-geen-vis-visolie-enof-andere-visproducten-meer-te-eten/