Environment

Januari 2018: Vleesvrije Maand/Meat Free Month

29%

Als 100 mensen toezeggen een maand geen vlees of vis te eten, dan eten we allemaal in januari vlees noch vis! // If at least 100 people commit to not eating meat or fish in January, we all go meat-free for a month!


  • Done

    To go

  • 100

    Target

  • 29

    Participants

Short description:

Jaja, we weten het inmiddels wel: er zijn genoeg redenen om minder vlees te eten. De vleesindustrie is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen (11% in Nederland). Er is ontzettend veel grond (=minder regenwouden) nodig om de vleesindustrie te ondersteunen (10 miljoen hectare, ofwel 3 keer Nederland, om alleen de Nederlandse consumptie mogelijk te maken). De hoeveelheid water die wordt gebruikt bij de productie van vlees is niet te bevatten (1 dag vegetarisch staat gelijk aan een besparing van 1100 liter!). En het is ook nog eens beter voor onze gezondheid (bv. de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft bewerkt vlees op de lijst van kankerverwekkende stoffen gezet). Een massale switch van vlees naar vis is ook niet de oplossing: als we op huidige voet doorgaan met visconsumptie, zijn de oceanen in 2050 leeg. We trekken dus voor een maandje de kop uit het zand om te onderzoeken hoe moeilijk het nou echt is om een maandje vlees en vis te laten staan. Doe je mee?

Sign up opens: 06 Dec 2017

Sign up closes: 31 Dec 2017

Hashtags:

vleesvrijemaand2018

Goal / impact

De inschattingen lopen een beetje uiteen, maar een maand vegetarisch eten staat grofweg gelijk aan een besparing van: meer dan 30.000 liter water (> 80 uur douchen!), gebruik van 120 vierkante meter landbouwgrond en 50 kg CO2 equivalenten. En dierenlevens natuurlijk. En dat is dus maar 1 iemand –wij gaan het met zoveel mogelijk mensen doen!

Als 100 mensen toezeggen een maand geen vlees of vis te eten, dan eten we allemaal in januari vlees noch vis! // If at least 100 people commit to not eating meat or fish in January, we all go meat-free for a month!

Other comments

(Update) Als we het target halen en de maand overleven, vieren we dit met een vleesvrij borreltje op donderdag 1 februari bij De Ceuvel in Amsterdam-Noord . Details volgen later! Daarnaast, check voor meer achtergrond: https://decorrespondent.nl/4809/dit-betekent-vlees-eten-voor-onze-planeet/68270761713-40bf8414 // https://www.huffingtonpost.com/kathy-stevens/thirty-days-thirty-reason_b_1923921.html // https://www.theguardian.com/environment/2016/mar/21/eat-less-meat-vegetarianism-dangerous-global-warming